Broströmska stiftelsen, Kungsladugård

 

Skäpplandsgatan

 

Billdals Trädgårdar

 

Floda

 

Masthuggsterrassen

 

Gemensamhetsboende - Ust

 

Backa Brunnsbo

 

Brogården

 

Tjuvsundsberget

 

Norra Säterigatan

 

O7:18, studentbostäder

 

Villa Westholm

 

Gruppboende i Karlstad

 

Småhus Hålanda

 

Vindslägenheter Stora Nygatan

 

Chapmansgatan