Masthuggsterrassen

Infill projekt i form av stadsradhus